Z pasji do innowacji

Często w życiu przypadek decyduje o tym, co lub kogo spotykamy na swojej drodze. To, co z tym później zrobimy,